Posts Tagged ‘کودک همسری’

بررسی ازدواج زود هنگام در کشورهای درحال توسعه

شنبه, 18 ژانویه 2014

بستن پیمان اصطلاحی است که برای بیشتر ما تداعی کننده خاطرات خوش یکی‌ از بهترین روزهای زندگیمان است. با این حال امسال، لذت تدارکات عروسی‌ و شور و هیجان هفته‌های اول پس از ازدواج برای ۱۳.۵ میلیون دختر اتفاق نخواهد افتاد. درمقابل، تهدیدهای ترسناک،  تشویق و یا وادار کردن به ازدواج با هدف محافظت (از [...]

ادامه مطلب...