کردستان عراق: اعتراض اسلامگرایان به ممنوعیت ناقص سازی جنسی زنان و خشونت خانگی در کردستان

پس از سال ها تلاش گروه های مدافع حقوق بشر، سر انجام پارلمان کردستان عراق چندی پیش قانون ممنوعیت ناقص سازی جنسی زنان، خشونت علیه زنان و کودکان، ازدواج اجباری و کار کودکان را تصویب کرد. تصویب این قانون خشم و مقاومت شریعتمداران برانگیخت.

از دیدگاه گروه های اسلامی و شریعتمداران، تصویب این قانون عبور از خط قرمز است. در کارزاری که آنان به تازگی به راه انداخته اند، پرسشی از مردان را شعارخود کرده اند: “می خواهید کنترل خود را بر خانواده هایتان از دست بدهید؟”

ملا اسماعیل سوسایی، از روحانیون شافعی اربیل، طی خطبه هایی به دفاع از “ختنه زنان” به عنوان امری لازم پرداخت. به گفته وی “امام شافعی” این عمل را یک وظیفه اسلامی دانسته است. وی ناقص سازی جنسی زنان را جزو قوانین شرعی دانست. به نظر وی حتی خشونت خانگی نیز اسلامی است و ممنوعیت آن نقض شریعت به حساب می آید.

این درگیری ها در حال تبدیل شدن به این پرسش اساسی شده است: “حقوق بشر یا حکومت دینی؟”
اسلامگرایان از مسعود بارزانی، رئیس جمهور کردستان عراق، خواسته اند که این قانون را امضا نکند. امضای رئیس جمهور می تواند به این مصوبه جنبه قانونی بدهد. هم اکنون گمانه زنی ها در رابطه با تصمیم نهایی بارزانی ادامه دارد.

منبع: شهرزاد نیوز

Tags: ,

پاسخ دهید