Posts Tagged ‘Philanthropedia’

انتخاب ولوم به عنوان یکی از ۱۴ سازمان غیر انتفاعی موثر و فعال در حوزه خشونت علیه زنان در سطح جهانی

شنبه, 28 ژانویه 2012

ولوم: در ژانویه ۲۰۱۲، ما مفتخریم که یک گروه از ۷۷ کارشناس که با عنوان  زنان و  قوانین در جوامع مسلمان (ولوم) شناخته می شود به عنوان یکی  از چهارده  سازمان غیر انتفاعی موثر و فعال در زمینه خشونت علیه زنان در سطح بین المللی شناخته شده است.

ادامه مطلب...