Posts Tagged ‘جنسیت’

کتاب: زنان و جنسیت در اسلام- لیلا احمد

شنبه, 29 ژوئن 2013
cover- Ahmed

کتاب زنان و جنسیت در اسلامهمانطور که نویسنده در عنوان فرعی آن متذکر شده برای فهم وضعیت کنونی ما نوشته شده است؛ و نه صرفاً برای آگاهی از گذشته. با آنکه از زمان انتشار نخست این کتاب در ۱۹۹۲ تاکنون کتاب های زیادی دربارۀ موضوع زنان و اسلام نوشته شده است، هنوز هم از مهمترین [...]

ادامه مطلب...

جنسیت نباید مهم باشد ولی همچنان هست

دوشنبه, 27 آگوست 2012
حوزه‌‌هایی که اثربخشی مردان بیش‌تر از زنان بوده است

جک زنگر و جوزف فولکمن مترجم: علی نعمتی شهاب ولوم: همه با این موضوع موافق‌اند که عوامل متعددی روی استخدام فرد مناسب برای یک شغل تأثیرگذارند. ‌چه چیز دقیقا یک مدیر را به ترجیح فرد الف به فرد ب وامی‌دارد؟ آیا برخی افراد با داشتن آشنایی با این و آن استخدام می‌شوند؟ بله. آیا برخی [...]

ادامه مطلب...