لیبی: تظاهرات فعالان حقوق زنان در مقابل مقر نخست وزیر

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۰

حدود ۶۰ تن از فعالان حقوق زنان در لیبی روز شنبه ۲۶ نوامبر با اجتماع در مقابل مقر عبدل رحیم الکیب، نخست وزیر این کشور، خواستار حمایت بیشتر از قربانیان تجاوزات جنسی شدند.

به گزارش سرویس خبری سوئیس، آن ها دولت لیبی را متهم می کنند که زنان قربانی تجاوز جنسی را نادیده گرفته و کمک هایش عمدتا ً نصیب نظامیان است. آنان همچنین خواستار کمک مالی، حمایت حقوقی و مشاوره روانپزشکی برای قربانیان خشونت جنسی شدند.

هنوز آمار رسمی در مورد شمار زنان تجاوز دیده طی هشت ماه جنگ داخلی وجود ندارد، اما دادستانی دادگاه بین الملل اعلام کرده است که شواهدی دال بر مورد تجاوز قرار گرفتن صدها زن وجود دارد.

منبع: شهرزاد نیوز

Tags: ,

پاسخ دهید