منشور زنان سوری برای دست یابی به صلح

ششم ژانویه ۲۰۱۴ ،بیش از ۶۰  زن سوری از گروه های مستقل  متشکل از تمام گرایش های فکری و از تمامی نواحی و استان های سوریه، با همکاری “انجمن زنان سوری برای صلح” دردمشق گردهم آمدند تا درباره نقش زنان در ایجاد صلح  و توسعه اولویت های زنان سوری در”کنفرانس ژنو دو” به بحث و تبادل نظر بپردازند.

شرکت کنندگان دراین گردهمایی اعلام کردند که برای دست یابی به اهداف کنفرانس ژنو دو، یعنی پایان بخشیدن به درگیری مسلحانه و رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه، کنفرانس ژنو باید از حضور نمایندگان واقعی مردان و زنان سوری داخل سوریه اطمینان حاصل کند.آنها همچنین بر حضور زنان در روند مذاکرات تاکید کردند و گفتند شرکت زنان دراین کنفرانس باید به گونه ای باشد که در این تصمیم گیری سیاسی نقش فعالانه ای داشته باشند.

شرکت کنندگان همچنین تایید کردند که کنفرانس ژنو دو توافقی در جهت ایجاد صلح است که باید برای  جلوگیری از عرضه سلاح و گسترش شبه نظامیان و ارسال ترروریست ازسوی کشور های همسایه به سوریه، اقدامات جدی انجام دهد. با این وجود شرکت کنندگان به ترکیب نهادهای سیاسی سوریه به دیده تعصب و توجیه نگاه نمی کنند، به ویژه تدوین قانون اساسی جدید یا ایجاد دگرگونی بنیادین در قانون اساسی فعلی را از طریق فردی که مردم سوریه در یک انتخاب آزاد برمی گزینند، از حقوق بدیهی و مسلم شهروندان سوری می دانند.

لزوم توسعه برنامه ویژه ای برای بازگرداندن آوارگان به کشور و نیز بازگرداندن افرادی که در داخل کشور به اجبار بی خانمان و سرگردان شده اند، با تضمین حفظ کلیه حقوق شهروندی آنان ، از جمله حق حاکمیت بر سرنوشت، همچنین برنامه هایی برای از انزوا در آوردن زنان و مشارکت دادن زنان در روند دموکراتیزه کردن و بازسازی کشور، برنامه ای ملی برای جمع آوری کلیه سلاح های غیر قانونی همه احزاب و نیز باز گرداندن مجدد شورشیان به درون جامعه ، از جمله مواردی بود که شرکت کنندگان بر آنها تاکیید ورزیدند.

شرکت کنندگان به نمایندگی از شهر ها و استان های مختلف از جمله دمشق، حلب، لاذقیه، طرطوس، سلمیه، حمص، ریف دمشق، قامشلی، حسکه، سویدا،درعا، حما، زبدانی، قنیطره و رقه حضور داشتند.

لازم به ذکر است که “انجمن زنان سوری برای صلح”، پیشتر در سه شهر سویدا، حسکه و لاذقیه کارگاه های آموزشی برگزار و پرسشنامه ای را درمورد اولویت های زنان برای کنفرانس ژنو دو بین بیش از ۶۰۰۰ زن در سراسر سوریه توزیع کرده است.

درزیر متن منشوری که توسط شرکت کنندگان این گردهمایی تهیه و امضا شده است به نظر شما می رسد:

ما زنان سوری که در دمشق گرد هم آمده ایم صدای زنان سراسر کشور و بازتابی از تک تک اجزای جامعه سوری هستیم، راویان درد و رنجی که بر سوریه رفت و شاهدان استقامت و حیات جامعه سوری. ما گرد هم آمدیم تا دیدگاه و اهدافمان را که معتقدیم جامعه جهانی باید در پرتو مذاکرات ژنو دو بدان جامه عمل بپوشاند تدوین کنیم.

چشم انداز ما به شرح زیرخلاصه می شود:

لزوم پایان بخشیدن به خشونت واقدام قاطع برای جلوگیری از ارسال سلاح و شبه نظامیان به داخل مرزهای سوریه.

لزوم شکست حصر وتسهیل  ورود نیروهای واقعی کمک برای افراد متاثر از درگیری ها.

ما بر حفظ وحدت و یکپارچگی کشور تاکید می ورزیم و هرگونه توافق سیاسی که صرفا مبنای مذهبی و فرقه ای داشته باشد را مردود می دانیم.

ما هرگونه مداخله بین المللی را در مسایل مربوط به شکل بعدی دولت و قانون اساسی نفی می کنیم چرا که این امر بر عهده مردم سوریه است.

لزوم پایان بخشیدن به سود جویی از مسایل انسان دوستانه.

برداشتن تحریم های اقتصادی علیه سوریه و تسهیل جریان کالاها و خدمات اولیه برای سرعت بخشیدن به بهبود اقتصاد سوریه.

کنفرانس ژنو دو کنفرانسی بین الملی به منظور حل مناقشات سوریه است. برای دستیابی به اهدافش باید از حضور و مشارکت مردان و زنان سوری داخل سوریه و نقش به واقع فعال آنان از طریق راهیابی به آزادی های سیاسی و آزادی فعالیت های مدنی و رسانه اطمینان حاصل کند.

ما آرزومندیم که دولت آتی سوریه دولتی شهروند محور و برپایه حقوق بشر باشد.

ما بر لزوم مشارکت زنان داخل سوریه، به نمایندگی از بطن و اقشار جامعه سوری، در روند مذاکرات تاکید می ورزیم.

لزوم اقدام در جهت  فعال سازی اجتماعی زنان و مشارکت کاربردی آنان در مراحل دست یابی به دموکراسی، خلع سلاح ، بازسازی و استقرار عدالت.

لزوم تصمیم گیری در مورد زنان ربوده و یا بازداشت شده و جلوگیری از سواستفاده از آن زنان به عنوان اهرم فشار.

لزوم همکاری بین المللی برای توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده و فراهم کردن امکانات تحصیلی برای کودکان.

ما، زنانی از سرتاسرسرزمین سوریه، با تصویب موارد فوق، تمام دنیا، به ویژه کشورهایی که مستقیما در بحران سوریه درگیر یا از آن متاثر هستند را به بر قراری صلح و امنیت در سوریه در سال ۲۰۱۴ فرا می خوانیم.

مترجم: مریم بابایی

Syrian Women’s Charter

Tags: , , , , ,

پاسخ دهید